FÅREVEJLE  FDF’s  SOMMERLEJR  ”FYRGÅRDEN” 

 

Til Lejrlederen:

Lejrholdskiftet foregår den ugedag, som er aftalt med Fyrgårdens udlejer. Det afrejsende hold forlader lejren kl. 10, og det nye hold kan rykke ind kl. 14.


Udlejer: Martin Hansen, Knoldvej 2, 4460 Snertinge


Mail: fyrgaarden@fdf.dk

 

Ved ankomsten bør lejrholdets leder foretage et eftersyn af lejren og dens inventar, således at evt. mangler straks kan påtales.

Elmåleren aflæses, og målerstanden noteres på den dertil indrettede liste ved måleren.

For mangler og skader, som opstår under lejemålet, påhviler der lejeren fuld erstatningspligt.


Ordensregler

Aflever lejren som I ønsker at modtage den.

1.    Lejren skal efterlades i fuldstændig orden og ryddelig stand. Huset og lejrpladsen skal altid være ryddet:

·         Tør bordene af og stil stole/bænke op.

·         Placer borde og stole/bænke som da I kom

·         Grovfeje alle rum

·         Rengør køkkenborde, komfur/ovn, køleskab og fryser

·         Stil alle madrasser på højkant, husk glemte ting i køjerne

·         Aflever alt inventaret, som da I kom, husk køkkenskabene

·         Ryd op omkring lejren

 

2.    Det er påkrævet at bruge lagner på madrasserne, også ved brug af sovepose. Er der sengevædere bedes der bruges vådlagner.

 

3.    Borde, bænke, køjer og køjekanter må ikke betrædes med fodtøj, og det er forbudt at skære, skrive eller på anden måde at beskadige bygningen eller inventaret.

 

4.    Branddørene må ikke bindes fast, de kan stå åbne hvis de stilles i en 90 ° vinkel, ved røgudvikling lukker dørene og alle bedes benytte nødudgangene/vinduerne.

 

5.    Kun toiletpapir må bruges ved benyttelse af toiletterne, venligst ingen vat/bind eller lignende i toiletterne.

 

6.    Der må kun være bål/åben ild på den dertil indrettede bålplads og i brændeovnen, lejer sørger selv for brænde eller køber sig til dette ved at kontakte udlejer.

7.    Lejrens beplantning må ikke beskadiges.

 

8.    Der må ikke graves på pladsen.

 

9.    Shelterens tag må ikke betrædes.

 

10. Adgang til stranden må kun ske ad vejen. Ophold og leg på græsskråningen på begge sider af vejen er strengt forbudt. Vi opfordrer til, at badning ikke sker uden der er voksne med der kan tage ansvar.

 

11. Lejerpladsens grænse mod naboerne må absolut respekteres.

 

12. Vi vil gerne bevare et godt forhold til vore naboer, og beder hvert hold hjælpe til med dette. Derfor begrænses støj og musik udendørs, og der bør være ro på lejrpladsen efter kl. 22.00

 

13. Hvis man laver orienteringsløb i området, skal man rydde op efter sig.

 VEJLEDNING OM ALARMERING OG EVAKUERING

Orientér jer ved ankomsten om flugtveje og brandbekæmpelsesmateriale. Se vedlagte oversigt. Udpeg en voksen person der er ansvarlig for at alarmere 112 og andre voksne der er ansvarlige for evakuering af hvert deres område i huset, så alle rum bliver evakueret. Aftal et mødested på grunden, så alle ved hvor de skal gå hen i tilfælde af evakuering. Et godt sted kunne være bålpladsen/shelter, da det er langt væk fra huset.

Ved brand

1. Alarmér 112 pr. telefon. Adressen på Fyrgården er: Tangvejen 1, 4540 Fårevejle

2. Hold dørene til værelserne lukket. Dørene lukker automatisk, dog ikke i baderumsafd.

3. Ved brand skal I forlade værelserne, hurtigst muligt. Brug nødudgangene i værelserne, ikke dørene ind til spisestuen

4. Gå til aftalte mødested på grundenFOREBYGGELSE AF BRAND

·         Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.

·         Levende lys og dekorationer skal anbringes på ikke brændbart, stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale.

·         Tændte stearinlys skal holdes under opsyn.

·         Tobaksrygning må kun finde sted udenfor.

·         Tobaksaffald skal opsamles i ikke brændbare beholdere.

·         Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen.

·         Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.

·         Selvlukkende døre må gerne stå åbne, men ikke bindes fast, da de lukker automatisk ved brand.

·         Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.

·         Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

Plantegning Fyrgården


Oversigtstegning af Fyrgården


Plantegning Fyrgården

1.     Kælderrum – ikke tilgængeligt for Fyrgårdens lejere

2.     Kælderrum – ikke tilgængeligt for Fyrgårdens lejere

3.      Værelse med 6 sovepladser. 2 køjer, en sovesofa

4.      Værelse med 6 sovepladser. 2 køjer, en sovesofa

5.     Køkken / bryggers

6.     Toilet og bad for piger

7.     Toilet og bad for drenge

8.     Spisesal med brændeovn

9.     Værelse med 4 sovepladser / køjer

10. Værelse med 4 sovepladser / køjer

11. Sovesal med 19 sovepladser / køjer

12. Veranda med to bænke

13. Gang med knager til overtøj, 2 bænke

 

Spisesal

 • 7 Spiseborde
 • 1 mindre bord
 • 8 Bænke
 • 24 Stole
 • Opslagstavle
 • Brændeovn

Køkken:

 • Køleskab
 • Skabsfryser
 • Opvaskemaskine
 • Kaffemaskiner
 • El-kedler
 • Køkkenudstyr og service til 50 pers.

Lejergrund:

 • 2 boldbaner
 • Teltplads
 • Bålplads
 • Shelter
 • Sandplads
 • Bord / bænke
 • Rafteskur
 • Brændeskur
 • Flagstang

Kørselsvejledning

 

Fyrgården

Tangvejen 1

4540 Fårevejle

 

I Fårevejle Kirkeby køres der mod Ordrup ad Ordrupvej.

 

Følg Ordrupvej til toppen af bakken. På toppen af bakken drejes til højre ad Rendevej.

 

Følg Rendevej og kør lige over det lidt skæve kryds, hvor vejen skifter navn til Skamlebækvej.

 

Følg Skamlebækvej forbi Radiostationen hvor vejen slår et skarpt sving til højre.

 

Ved Radiostationen drejes fra Skamlebækvej og til venstre ad Sejerøvej.

 

Følg Sejerøvej til Tangvejen kommer på højre side.

 

OBS:

Vi anbefaler IKKE at køre efter GPS’en, hvis den viser, at I skal køre af Toftevej og Rugtoften, man kan i vådt føre nemt sidde fast.